footer

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี
© 2567 สงวนลิขสิทธิ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ที่อยู่

ถนนศรีปราสาท ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพย์ 044-560087
ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
contact@sripisai.ac.th