ดาวน์โหลด

DOWNLOAD FILE เอกสารงานต่าง ๆ

ตารางสอนของข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่  1

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่  1

สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม

ตารางสอนของข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่  2

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่  2