Banner2

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน พิธีประดับเข็มและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประจำปีการศึกษา 2567