449312409_925519089380446_709784156469150051_n

โรงเรียนนศีขรภูมิพิสัย ขอเชิญชวนแต่งกาย เสื้อสีเหลือง หรือผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์ ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา